Ar planuose nėra numatytas dviračių takas nuo Priekulės iki Kintų, kuriuo galėtų naudotis ne tik vietiniai žmonės, bet ir keliautojai? Ar tai nesvarbu? Žiūrint mūsų akimis – tai tiesiog neišnaudotas turizmui kraštas.

Lietuvos automobilių kelių direkcija per metus nutiesia ar rekonstruoja apie 12 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Sutikime, visos Lietuvos atžvilgiu tai labai maži kiekiai, tačiau tai tiesiogiai priklauso nuo skiriamo finansavimo šiai priemonei rengti. Esant tokioms ribotoms galimybėms, pėsčiųjų ir dviračių takai visų pirma tiesiami ten, kur susidaro ypač pavojingos pėsčiųjų ir dviračių sąlygos ir kur takas tenkintų kasdienius žmonių susisiekimo poreikius. Tiesiant taką nuo Priekulės iki Kintų šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 2201 Priekulė-Sakūčiai-Ventė, jo ilgis sudarytų apie 17 kilometrų (!). Be to, tako tiesimui reiktų išpirkti šalia kelio esančius privačius sklypus. Paprastai šis procesas trunka nuo 5 iki 8 metų, be to tai dar kelis kartus padidintų lėšų poreikį. Taip pat būtina paminėti, kad valstybinės reikšmės kelio Nr. 2201 atkarpoje nuo Priekulės iki Kintų per pastaruosius 4 metus neužfiksuota eismo įvykių su dviračiais ir pėsčiaisiais, todėl būtų labai sunku ekonomiškai pagrįsti tokio tako būtinumą (ar prioritetiškumą kitų, avaringesnių Lietuvos kelių ruožų atžvilgiu). Minite, kad takas pasitarnautų laisvalaikio, rekreacijos, poilsio ir turizmo tikslais. Tačiau, kaip ir minėjome, Kelių direkcija pėsčiųjų ir dviračių takus tiesia kasdieninių poreikių tenkinimo tikslais. Turizmo požiūriu patrauklių ir patogių maršrutų plėtrą vykdo Valstybinis turizmo departamentas.

 

Sveiki, pastebėjau, kad užsienio šalių automagistralėse, vietinės informacijos ženklai yra pastatyti ne ties lėtėjimo juostos pabaiga kaip Lietuvoje, o ties jos pradžia. Ar nenumatoma to padaryti ir čia, numatant naują krypties rodyklės ženklą automagistralėms? Nes lėtėjimo juostos dabar įrengiamos ilgesnės, o esama krypties rodyklė (ženklai 605-608) pagal ženklų įrengimo taisykles gali būti įrengta 20-40 m iki sankryžos, bet ne ties lėtėjimo juostos pradžia. Gal ženklas bus įrengiamas virš kelio, kaip naujose šviesoforinėse sankryžose?

Šiuo metu yra rengiamos naujos maršrutinio orientavimo taisyklės, bus įvertinta ir tarptautinė patirtis. Šios taisyklės turėtų būti parengtos 2015 m.

 Gatviu darbai 2_4257

Rašėte, kad „Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo per Grigiškes rekonstrukcijos III etapo projektavimas ir darbai bus tęsiami, kai bus užbaigti visi teisminiai ginčai su žemės, užstatytos statiniais, savininkais.“ Kadangi teismai jau baigėsi, kada bus tęsiami darbai?

Teismo sprendimu namo savininkai turi išsikelti po 3 mėn. nuo sprendimo priėmimo, t.y. iki š.m. spalio mėn. vidurio. Savininkams išsikėlus bus tęsiami Grigiškių rekonstrukcijos III etapo projektavimo darbai.

Pagal Jūsų duotą žemėlapį 2014 m. planuojami ir vykdomi darbai numatyta asfaltuoti kelius Nr. 3906, 5223, 4729, 3512. Prašome paaiškinti, pagal kokius kriterijus buvo pasirinkti asfaltuoti šie keliai ir nejaugi šiais metais tik tiek bus išasfaltuota LIETUVOJE?!

Šiuo metu asfaltavimo prioritetas teikiamas keliams, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ne mažesnis kaip 200-300 ir daugiau automobilių, kurie eina per gyvenamas teritorijas ir tenkina kitus atrankos kriterijus. Vadovaujantis tarptautinėmis metodikomis ir atsižvelgiant į finansavimo galimybes, tokių kelio ruožų asfaltavimo išlaidas galima pagrįsti kaip ekonomiškai naudingas. Atkreipiame dėmesį, kad 2014 m. Kelių priežiūros ir plėtros programoje žvyrkeliams asfaltuoti skirta tik 17,5 mln. Lt (iš jų – 2,2 mln. Lt skola rangovams už 2013 m. atliktus, bet neapmokėtus darbus). Įvertinant tai, kad vidutinė 1 km žvyrkelio asfaltavimo kaina yra apie 1,2–1,5 mln. Lt, šiais metais bus galima išasfaltuoti apie 12 km žvyrkelių.

Ar ūkininkams taikomos kokios nors išimtys įsigyjant kelių vinjetę?

Vadovaujantis LR Susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtinto „Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ 8 punktu: „Naudotojo mokestis netaikomas, jei apmokama kelio dalis naudojama kaip apylanka, kuri pažymėta specialiais ženklais, taip pat kertant apmokamą kelią, taip pat žemės ūkio veiklos subjektams, kai jie važiuoja iki savo dirbamo lauko ir grįžta iš jo.

 

Ūkininkams taikomus Vinječių tarifus galite rasti Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje www.lakd.lt, meniu skiltyje Kelių mokesčiai ir rinkliavos, toliau – Naudotojo mokestis (vinjetės), toliau – Vinječių tarifai.

 

Vadovaujantis LR Susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtinto „Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ 17 punktu: Transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomos savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio lengvatos, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 (Žin., 2003, Nr. 22-936), priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Ar planuojamas kelio Nr. 5256 atkarpos tarp Raudondvario ir Pašilių kaimo, Vilniaus raj. sav. asfaltavimas?

Tiek žvyrkelių asfaltavimo, tiek ir kitų darbų apimtys ir terminai priklausys tik nuo artimiausių metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir nuo to, ar bus atsižvelgta bent į kai kuriuos Kelių direkcijos siūlymus dėl rekomenduojamų  galimų papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo priemonių.

 V 416

Jeigu gyvenamasis rajonas (5-6 gatveles) su servitutiniais keliais (sklypai buvo pirkti iki gatvės vidurio) norėtų prie įvažiavimo kelio pasistatyti kelio ženklus su ribojančiu greičiu (gyvenamoji zona) ar turi gauti kažkokius leidimus?

Dėl ženklų įrengimo reikia kreiptis į kelio savininką. Jeigu tai vietinės reikšmės keliai, Jūs turite kreiptis į atitinkamą savivaldybę, jeigu tai valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto, rajoniniai) – į atitinkamą valstybės įmonę „…. regiono keliai“ arba Lietuvos automobilių kelių direkciją.

Ar buvo nustatyta žvyrkelio Rudamina – Daubėnai apkrova, jei taip, kokia ji yra?

Jūsų minimas žvyrkelis yra vietinės reikšmės kelias. Dėl informacijos Jūs turite kreiptis į šio kelio savininką – Vilniaus rajono savivaldybę. Lietuvos automobilių kelių direkcija atsakinga už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą bei plėtrą.