Kada bus asfaltuojamas kelias Mūro Strėvininkai- Liutonys, Kaišiadorių raj.?

Rajoninės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai–Kietaviškės–Elektrėnai vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruožuose nuo 0,0 iki 3,1 km – 171 automobilis, nuo 3,1 iki 7,2 km – 163 automobiliai, nuo 7,2 iki 11,26 km – 2231 automobilis (ruožas asfaltuotas). Šio kelio ruožų nuo 0,81 iki 2,46 km ir nuo 3,11 iki 7,2 km asfaltavimo galimybės ateityje galės būti svarstomos tik padidėjus eismo intensyvumui arba žymiai padidinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą.

Kokia kelio apsaugos zona ir kaip ji matuojama kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Grabutiškėmis ir kokius objektus galima statyti kelio apsaugos zonoje?

Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda apsaugos zona yra po 70 m nuo šio kelio briaunos į abi kelio puses (Kelių įstatymo 13 straipsnis ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ II skyrius).

Kelio apsaugos zonoje mažesniu atstumu nuo kelio briaunos galima statyti tik transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirtus paslaugų statinius) pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, 216-219 punktų reikalavimus.

Kokia yra viešojo transporto stotelių automagistralėse ir greitkeliuose ateitis? Kai kurios iš jų pasiekiamos tik kertant arba einant, kas yra draudžiama. Domintų ruožas tarp Kauno ir Ariogalos sankryžos, pasižyminčiu didesniu eismo intensyvumu, nei kituose panašiuose ruožuose kur tos stotelės įrengtos. Ar jos bus naikinamos, iškeldinamos ar pan.?

Autobusų stotelės, esančios magistraliniame kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, palaipsniui yra  perkeliamos į šalutinius kelius.Tai ilgas procesas, kadangi vien iškelti stotelių nepakanka: būtina sukurti papildomą infrastruktūrą, kuri leistų į šalutinius kelius užsukantiems autobusams vėl grįžti tęsti maršruto magistraliniu keliu. Deja, daugelis šalutinių kelių šalia dviejų lygių sankryžų nepritaikytos tokiems manevrams, todėl dažnai susiduriama su didelių apimčių darbais: žiedinių sankryžų įrengimu apjungiamuosiuose keliuose, naujų apjungiamųjų kelių atkarpų tiesimo, senųjų apjungiamųjų kelių konfigūracijų keitimo. Taip pat būtina apjungiamųjų kelių zonose įrengti papildomą infrastruktūrą pėstiesiems, kad šiems būtų patogu patekti į kitą magistralinio kelio pusę neinant pačiu keliu. Pasitaiko, kad autobusų stotelės yra įrengtos tokiose vietose, kuriose arti nėra dviejų lygių sankryžų. Tuomet stotelės neiškeliamos, bet įrengiamos požeminės ar antžeminės pėsčiųjų perėjos. Šių priemonių įrengimas yra labai brangus. Kartais stotelės yra įrengtos gana mažo pėsčiųjų eismo intensyvumo vietose, todėl taikyti šias priemones yra ekonomiškai nepatrauklu. Visiškai panaikinti stotelių, jei šalia yra gyvenamųjų namų (kai kuriems gal tai vienintelė susisiekimo su miestais galimybė), mes negalime.

Šiuo metu stotelių iškėlimo darbai vykdomi kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda intensyviausiame ir pavojingiausiame ruože nuo Vilniaus iki Kauno. Iki šios dienos jau yra iškeltos autobusų stotelės ties Grabučiškėmis, Elektrėnais, Mijaugonimis, Rykantais. Ties Karčiupiu (šalia Kauno) įrengtas požeminis pėsčiųjų praėjimas. Iki šių metų pabaigos planuojama iškelti Rumšiškių ir Abromiškių autobusų stoteles (šiuo metu vykdomi inžineriniai darbai).

Kaip ir minėta, šio pobūdžio darbai pradėti nuo pavojingiausių vietų inžinerinio tobulinimo ir bus vykdomi palaipsniui visame kelyje.

Vievis 126

Nuo 2012 m. galioja naujos kelių ženklinimo įrengimo taisyklės. Jose paminėta keturių pakopų informacinio ženklinimo sistema, taikoma greitkeliuose ir automagistralėse ir rekomenduojama sankryžose su krašto ir magistraliniais keliais. O kaip su kitais keliais? Ar ateityje, rekonstruojant ruožus, tokios sistemos bus laikomasi su visomis (ir su rajoniniais, vietiniais keliais) sankryžomis (taip pat su atvejais, kai 601/602 nekartojamas)?

Šiuo metu yra rengiamos naujos maršrutinio orientavimo taisyklės, kurios turėtų būti parengtos ~ 2015 m. Tikėtina, kad minėtose taisyklėse šios pakopos išliks. Rajoninės reikšmės keliai yra mažo intensyvumo, tad 4 ar 3 pakopų informacinė sistema nenumatoma. 2 pakopų tam tikrais atvejais yra naudojama ir dabar, tačiau labai retai.

Koks mažiausias greitis gali būti nustatytas kaimo teritorijoje, ar gali būti nustatytas 40 km/h, 30 km/h ar 20 km/h greitis?

Greičio ribojimo ženklai gali būti įrengti pagal eismo poreikį ir greitis gali būti apribotas ir iki 40 km/h, ir iki 30 km/h, ir iki 20 km/h.

Laba diena, noriu paklausti ar planuojama ir kada kelyje Palanga- Šiauliai A 11 18 km nuo Palangos įrengti kairinį nuvažiavimą į Minijos g. (Kretingos sodininkų bendrija „Minija“). Šiame kelio ruože pastatyti kelio ženklai pėstieji, greitis 70, bet šių ženklų nepaiso vairuotojai, greitį sumažina kai patruliuoja policija. Kur kreiptis, kad būtų atsižvelgiama ir įtraukiama į planus, projektus kairiniam nusukimui?

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga sankryžoje, esančioje šio kelio 128,26 km (su Minijos gatve) artimiausiu metu kairiojo posūkio juostos įrengti neplanuojama.

Pažymėtina, kad tokio tipo sankryžoje kairiojo posūkio įrengimas būtų gana aktualus, tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcija, esant ribotam finansavimui, visų pirma rekonstruoja tas valstybinės reikšmės kelių sankryžas, kurios pasižymi dideliu avaringumu. Vien 2014 metais tokių sankryžų nustatyta virš 150. Per metus, esant šių dienų finansavimui, Lietuvos automobilių kelių direkcija gali užtikrinti ne daugiau kaip 12-14 avaringiausių sankryžų rekonstrukciją. Dar tiek pat avaringų sankryžų pavyksta rekonstruoti gaunant ES paramą.

Jūsų minėtoje sankryžoje per pastaruosius 6 metus neįvyko nei vieno įskaitinio eismo įvykio (įskaitinis eismo įvykis tai įvykis, kurio metu buvo sužaloti arba žuvo žmonės), todėl šios sankryžos inžinerinis tobulinimo poreikis yra žemesnio prioriteto nei avaringų sankryžų pertvarkymo poreikis.

Turime prikabinamą turistinį namelį: ar su B kategorija galime ji prikabinti prie automobilio ir tempti, jei bendra automobilio masė bei prikabinamo namelio masė daugiau nei 3500 kg?

Dėl informacijos siūlom kreiptis į Valstybinę kelių transporto inspekciją. Kelių direkcijos veikla susijusi su valstybinės reikšmės keliais, jų priežiūra bei plėtra.