Pradedant kalbėti apie eismo saugumą, pirmiausia reikia suprasti, iš kokių elementų jis susideda. Pagrindiniai trys eismo saugumo elementai yra: Eismo dalyvis – Transporto priemonė – Kelias.

 

 

 

 

 

 

2006_0203Image0005Siekiant užtikrinti saugų eismą turi būti veikiami visi trys pagrindiniai elementai: eismo dalyvis, transporto priemonė ir kelias. Taikant švietimo, kontrolės ir inžinerines priemones siekiama, kad eismo dalyviai elgtųsi saugiau, taikant kontrolės priemones norima užtikrinti, kad būtų eksploatuojamos saugesnės transporto priemonės, kurios padėtų išvengti eismo įvykių ir apsaugotų eismo dalyvius jų metu, o nesilaikantys nustatytų reikalavimų neišvengtų atsakomybės. Taikant inžinerines priemones siekiama, kad būtų tiesiami saugesni keliai, kurie sumažintų eismo dalyvio neteisingo sprendimo tikimybę, o jam tokį priėmus ir įvykus eismo įvykiui, lemtų kuo švelnesnes eismo įvykio pasekmes.

Kelių direkcija poveikį daro dviem iš trijų elementų: eismo dalyviui ir keliui. 2001-2010 metais Kelių direkcijos tikslas buvo sumažinti žuvusiųjų skaičių 50% ir jis buvo pasiektas. Nuo 2007 metų sukurta nauja strategija ir Kelių direkcijos pagrindinis prioritetas yra užtikrinti saugų eismą, siekiamybė – nė vieno žuvusio keliuose. Galime drąsiai teigti, kad Kelių direkcijos įgyvendinamos priemonės pasiteisino – žuvusiųjų skaičius nuo 2007 metų sumažėjo trigubai.

 

LAKD2Kelių direkcija kartu su kitomis institucijomis poveikį eismo dalyviams daro vykdydama aktyvią švietėjišką veiklą.

Pagrindinė švietėjiška veikla – didelės apimties, kryptingi projektai, skirti formuoti saugaus elgesio kelyje įgūdžius:

– atšvaitų nešiojimo skatinimo projektas,

– projektas „Saugokime vieni kitus keliuose“,

– projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“,

– taip pat švietėjiška veikla vykdoma per žiniasklaidos priemones (televiziją ir radiją);

– informacija teikiama ir saugus eismas propaguojamas internete;

– leidžiami ir platinami leidiniai saugaus eismo tema;

– platinamos individualios saugos priemonės;

– dalyvaujama saugaus eismo renginiuose;

– organizuojami vaikų ir jaunimo saugaus eismo renginiai, vykdomas kompleksinis vaikų saugaus eismo švietimas;

– įvairių institucijų, privačių organizacijų, nepelno organizacijų įtraukimas į švietėjiškos veiklos vykdymą.

Tik kartu dirbant visoms institucijoms, šviečiant eismo dalyvius, vykdant sistemingą ir nuolatinę transporto priemonių kontrolę bei diegiant saugų eismą gerinančias inžinerines priemones galima siekti užsibrėžtų tikslų.