Kursai Praradus Teises?

Jei esate pradedantis vairuotojas (neturintis 2 metų vairavimo stažo) ir pažeidėte Kelių Eismo Taisykles, jums privaloma per vienerius metus baigti papildomus vairuotojų mokymus. Tai reiškia, kad turite išklausyti specialų kursą ir gauti pažymą, su kuriuo galėsite gauti vairuotojo pažymėjimą. Šis terminas skaičiuojamas nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo buvote pripažintas padaręs pažeidimą, įsiteisėjimo dienos.

Vairuotojams, Kuriems Atimta Teisė Vairuoti:

Jei esate vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, jums reikia išklausyti specialų kursą ir gauti pažymą, su kuriuo galėsite atgauti vairuotojo pažymėjimą.

Mokymo Kursų Informacija:

Kursai vyksta vairavimo mokykloje. Per kursus reikės:

Išklausyti 45 minučių trukmės bendrąjį teorijos mokymo kursą.
Išklausyti 90 minučių trukmės psichologijos kursą.
45 minutes individualiai (su psichologu) analizuoti padarytą (-us) Kelių Eismo Taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.
Atlikti 45 minučių trukmės praktinį saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą.
Vairavimą slidžia kelio danga.
Atlikti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi Dokumentai:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Administracinio teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti.
Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą.

Kaip Pildyti Pažeidimo Aprašą:

 

 • Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta, eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 • Pažeidimo Vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 • Išvados ir Siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 • Informacijos Šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 • Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta, eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.
 • Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą.
 • Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data.
 • Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu, jei jis reikalingas) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią.
 • Baigusiems Papildomo Mokymo Kursą vairavimo mokymo įstaiga išduoda pažymėjimą, patvirtinantį Papildomo Mokymo Kurso baigimą.

Papildomų Kursų Kaina:

Apie – 100 €

Už Kokius KET Pažeidimus Reikia Papildomų Vairavimo Kursų:

Pažeidimai, už kuriuos pradedančiam vairuotojui reikės papildomų kursų:

 • Vairuotojų pareigos pėstiesiems,
  Lenkimo taisyklės,
  Draudimas vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis,
  Eismo reguliavimo signalų nesilaikymas,
  Įspėjamųjų signalų naudojimas,
  Važiavimas per sankryžas,
  Vairuotojų naudojimasis saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais,
  Nustatytas greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h,
  Transporto priemonių vairavimas, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės),
  Taip pat eismo įvykio sukėlimas, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Kada Pradedamas Skaičiuoti Pažeidimo Terminas:

KET reikalavimus pažeidęs pradedantysis vairuotojas, neturintis 2 metų vairavimo stažo, norėdamas neprarasti teisių, privalo per vienerius metus baigti papildomus vairuotojų mokymus (kursus). Šis terminas skaičiuojamas nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo vairuotojas buvo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos.

Kokios Pasekmės Laukia Pradedančiųjų Vairuotojų, Pažeidusių KET Reikalavimą (-us):

Pradedantysis vairuotojas, per 2 metus nuo jam išduoto vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos pažeidęs KET reikalavimą (-us), už kurį (kuriuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlęs eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), ir per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *